Estàs aquí: Home > Grups de treball

Usuari
Contrasenya

Grups de treball

  • Els grups de treball són els òrgans tècnics, encarregats d’elaborar els continguts de les activitats pròpies el CCR. Vetllen per la correcta realització dels cursos a travers de les auditories que proposi el Comité executiu. Col·laborar amb activitats de recerca. Promoure i/o estar presents en activitats de divulgació (jornades, taules, etc.). Proposta d’activitats, elaboració de les actes de reunions i lliurar la memòria anual al CE.
  • Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis de cadascun d’ells. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable del àrea.
  • Cada grup de treball disposarà d’un responsable/coordinador, nomenat pel CCR a proposta del Director executiu.

Grup de treball SV Pediàtric (SC Pediatria)

Responsable: Abel Martínez
  Pedro Domínguez
  Sònia Cañadas
  Luis Renter
  Pepi Rivera
  F. Javier Traveria
  F. Javier Cambra
  Jesús Payeras
  Esther Castellarnau
  Mónica Balaguer
  Jordi Fàbrega
  Lluís Mayol
  Eduard Solé
  Cèsar Ruíz
  Sergio Alonso
  Alvaro Diaz
  Luís Delgado

Grup de treball de SVB-DEA

Responsable: José Manuel Giraldo 
  Sergio Alonso Fernández
  Carlos Campanales Valen
  Alvaro Díaz Conradi
  Xavier Escalada Roig
  Marta Expósito Izquierdo
  Ricard Hernández Muñoz
  Toni Lázaro Carreras
  Mercé López Amorós
  Jaume Mestre Saura
  Sonia Moreno Escribà
  Àngels Soto García

Grup de treball de SVI

Responsable: Pere Subirana García
  Miquel  Arbós Pomés
  Julian Berrade Zubiri
  Pedro M Cabrero Sobrino
  Guillermo Cañardo Cervera
  Manel Cerdà Vila
  Antoni Margarit Ribas
  Ricard Molina Latorre
  José Ramón Moreno Zafra
  Xavier Nuvials Casals
  Josep Olivet Pujol
  Jesús Payeras Grau
  Fisher Paz Rubio
  Sílvia Zambudio Sert

Grup de treball de SVA

Responsable: Francesc Carmona
  Elena Castro
  Jaume Fontanals
  F. Xavier Jiménez Fàbrega
  Alícia Melero
  Bernat Sánchez Cuadal
  Juan Carlos Ruiz
  Mª José Burgueño
  Juan Carlos Rodríguez Venegas

Grup de treball de SVAT

 Responsable: Agustí Ruiz Caballero
  Gilberto Alonso Fernández
  Alfons Biarnes Suñé
  Pedro Dominguez Sampedro
  Xavier Escalada Roig
  Mª Luisa Hernández Platero
  Sergi Martínez Vega   
  José Antonio Prieto Arruñada
  Marilyn Riveiro Vilaboa
  Zulma Itzaina Torvisco
  Rubén Vidal Díaz

Grup de treball de SV escoles

 Responsable: Àngels Soto García
  Frances Xavier Escalada Roig
  Emma  Vila Pol
  Xavier Rico Rodríguez
  Francis Casado Silvestre
  Cinta Espuny Vidal
  Montserrat Trullén  Feliu

Participació en altres Grups de treball de l'ERC

Membre del Science and Education Committee SVB José Manuel Giraldo
Membre del Science and Education Committee SVA Francesc Carmona
Membre del Science and Education Committee SV Pediatria Abel Martínez
Membre del Devolopement Committee on Education Francesc Carmona
Membre de Grup de treball de SVB-DEA a ERC José Manuel Giraldo
Membre de Grup de treball de SVA a ERC Francesc Carmona

Àrea Científica 

Funcions

  • Revisar les recomanacions internacionals i participar en la seva elaboració.
  • Proposar i realitzar estudis clínics i de recerca.
  • Participar i revisar les publicacions del CCR.
  • Revisar les publicacions d’altres entitats que sol·licitin l’acreditació del CCR i fer la recomanació al comitè directiu.

Composició

Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis d’aquesta àrea. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable de l’àrea. 

Entitats col·laboradores i/o associades 

Atès que hi ha entitats, institucions, empreses i àdhuc persones que, sense pertànyer a cap de les Societats científiques fundadores del CCR, tenen interès i participació en la difusió del Suport Vital, es crearà un foro de participació, en forma de comitè consultiu o d’assemblea.

Coordinadors territorials

ANDORRA / ALT URGELL Antoni Margarit
ANOIA Josep M. Soto
BAGES Josep M. Alcoverro / Isabel Roig
BARCELONA Ricard Molina / Xavier Nuvials / JC Ruiz
BCN NORD i MARESME Pepe Gil
CERDANYA Enric Subirats
COSTA PONENT Julián Berrade
GARRAF Pere Lanau
GIRONA Ramon Batalla / Manuel Vicente / Josep Olivet
LLEIDA Juan A. León
OSONA Teresa Planella / Rosa Catalán
TARRAGONA / REUS Carme Boqué / Imma Vallverdú
TORTOSA Ramon Claramonte / José Tomàs Fos
VALLÉS OCCIDENTAL Maria José Burgueño
VALLÉS ORIENTAL Pau Garro / Pablo Velasco