Estàs aquí: Home > Activitat formadora

Usuari
Contrasenya

Activitat formadora

Cursos

Curs de Suport Vital Bàsic Ciutadans – C-SVB

Curs de Suport Vital Bàsic – SVB

Curs de Suport Vital Bàsic + DEA – SVB+DEA

Curs de Suport Vital Immediat de l’adult – SVI Adult

Curs de Suport Vital Intermedi Pediàtric – SVI Pediàtric

Curs de Suport Vital Avançat de l’adult – SVA Adult

Curs de Suport Vital Avançat Pediàtric i Neonatal – SVA Pediàtric

Curs de Suport Vital Avançat i Trauma de l’adult – SVAT Adult

Cursos de Reciclatge

Curs de Reciclatge en Suport Vital Bàsic – Reciclatge SVB

Curs de Reciclatge en Suport Vital Bàsic + DEA – Reciclatge SVB+DEA

Curs de Reciclatge en Suport Vital Immediat de l’adult – Reciclatge SVI Adult

Curs de Reciclatge en Suport Vital Intermedi Pediàtric – Reciclatge SVI Pediàtric

Curs de Reciclatge en Suport Vital Avançat de l’adult – Reciclatge SVA Adult

Curs de Reciclatge en Suport Vital Avançat Pediàtric – Reciclatge SVA Pediàtric

Cursos de Formació de Formadors

Curs d’Instructors en  Suport Vital Bàsic + DEA

Curs d’Instructors en  Suport Vital Immediat de l’adult

Curs d’Instructors en  Suport Vital Intermedi Pediàtric

Curs d’Instructors en  Suport Vital Avançat de l’adult

Curs d’Instructors en  Suport Vital Avançat Pediàtric

Curs d’Instructors en  Suport Vital Avançat i Trauma de l’adult